ذکررفع تنگدستی و بلا-رفع فقر

اگر در زمان تنگی و گرفتاری و بهم خوردن کارها 134 بار الصمد گفته شود به هیچ یک گرفتار نخواهد شد. امام رضا (ع): کسی که مالک الملک را زیاد بگوید غنی گردد و مقام و منصب پیدا کند. https://t.me/mojarrabatcom   ختوم و اذکار-هزار و یک ختم    

Read More »

ذکر غنی و ثروتمند شدن-دعای رزق -روزی زیاد

دعای رزق و روزی-ثروت و دولت یافتن: اگر کسی این ذکرها را 12000 بار بدون حرف زدن با کسی تکرار کندثروتمند خواهد شد 400 نفر با انجام این عمل نتیجه گرفته اند : یا قَوِیُّ یا غَنِیُّ یا وَلِیُّ.https://t.me/mojarrabatcom ذکر زیاد شدن رزق: مواردی که رزق را زیاد می کند:از ...

Read More »

توسعه معاش-افزایش رزق و روزی-دعای رزق

وسعت رزق و افزایش روزی: به نقل از مرحوم سمنانی:کسی که در جمعه آخر ماه رمضان این کلمات را به این شکل نوشته و در کیسه بگذارداز پول خالی نخواهد شد.https://t.me/mojarrabatcom به نقل از شیخ صدوق(قدس سره):امام صادق(ع) فرموده:کسی که سوره والذاریات را در صبح یا شب تلاوت کند خداوند ...

Read More »

دعاهایی جهت گشایش در کار-ذکر گشایش کار بسته شده-حل مشکلات

برای نجات از گرفتاری و گشایش کار: برای گشایش در کار بسته شده و باز شدن گره از کار و امور زندگی روزی 258 بار بر اسم الرحیم مداومت شود. ذکریا قیوم جهت رفع گرفتاری:https://t.me/mojarrabatcom روزی 156 بار یا قیوم برای رفع مشکلی که از هیچ طریقی رفع نشده خوانده ...

Read More »
Page authority check